Wat is het?

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven, die een bijdrage le­veren aan het welzijn van de plaatselijke samenleving. Het zijn onder andere instellingen die veel be­tekenis heb­ben voor onze gemeente op het gebied van sport, cultuur, jeugd, zorg en de algemene ontwikkeling.

subsidie aanvragen voor verenigingen en instellingen

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende categorieën gemeentelijke subsidies
- waarderingssubsidie (incidenteel, waaronder jubileumsubsidie/structureel)
- budgetsubsidie categorie A (incidenteel/structureel)
- budgetsubsidie categorie B

Een waarderingssubsidie is een subsidie, die de gemeente verleent vanaf een minimumbedrag van € 250,00 tot een maximumbedrag van € 2.500,00 per jaar en is bedoeld voor het realiseren van activiteiten, die bijdragen aan de bevordering van de sociale infrastructuur en de leefbaarheid. Deze subsidie kan de gemeente voor eenmalige en voor jaarlijks terugkerende activiteiten verlenen. Voor jubileumactiviteiten vanaf een 25-jarig jubileum en bij een ieder volgend 25-jarig jubileum kan op verzoek een subsidie verleend worden.

Een budgetsubsidie categorie A is een subsidie, die de gemeente verleent vanaf een minimumbedrag van € 250,00 tot een maximumbedrag van € 25.000,00 per jaar. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de specifieke beleidsdoelen, zoals beschreven in de subsidiewijzer 2019.

Een budgetsubsidie categorie B is een subsidie, die wordt verleend vanaf een minimumbedrag van € 25.000,00 per jaar en is bedoeld voor: vernieuwende en of structurele activiteiten, die bijdragen tot de expliciete realisatie van de beleidskaders en beleidsnota’s van de gemeente Veere door professionele instellingen, zoals beschreven in de subsidiewijzer 2019.

De Reserve Leefbaarheid is een financiële bijdrage die gericht is op initiatieven die de leefbaarheid in onze samenleving verbeteren. Meer informatie vindt u op de Bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid​

Wat moet ik doen?

Door boven aan de pagina op de knop ‘subsidie aanvragen voor verenigingen en instellingen’ te klikken kunt u direct online subsidie aanvragen. Het is belangrijk dat u de gegevens zo volledig mogelijk invult. Zo kunnen wij snel een goed besluit nemen.

Wanneer moet uw subsidieaanvraag binnen zijn?

 • Structurele subsidieaanvragen voor 2020 stuurt u naar ons voor 1 oktober 2019
 • Categorie B aanvragen (>25.000 euro) stuurt u naar ons voor 1 mei van het voorafgaande jaar
 • Incidentele subsidieaanvragen stuurt u naar ons uiterlijk 13 weken voor de uitvoer van uw activiteiten.

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag zijn de volgende documenten en gegevens nodig:

Bij een eerste aanvraag

 • oprichtingsakte - statuten

Subsidie tussen € 250,00 en € 2.500,00

 • activiteitenplan
 • begroting

Subsidie tussen € 2.500,00 en € 25.000,00

 • activiteitenplan
 • begroting
 • balans van activa en passiva + toelichting
 • beheersplan (geprivatiseerde sportverenigingen)
 • accountantsverklaring (geprivatiseerde sportverenigingen of als dit als voorwaarde is opgenomen in uw subsidieovereenkomst voor vaststelling subsidie vorig jaar)

Subsidie groter dan € 25.000,00

 • productbegroting
 • rekening en verantwoording over de in de productenbegroting opgenomen producten van het afgelopen boekjaar
 • een verslag van de producten in het afgelopen boekjaar
 • aanvullende gegevens (bijvoorbeeld een accountantsverklaring voor vaststelling subsidie vorig jaar), zoals opgenomen in een bestaande subsidieovereenkomst.

Met wie kan ik contact opnemen?

Als u vragen heeft over het online indienen van uw subsidie-aanvraag kunt u contact opnemen met Inge Verhage, telefoonnummer (0118) 555 313 of e-mailadres dw.verhage@veere.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier

Tanja Davidse

Tanja Davidse - Engelvaart 

medewerker Publieksbalie