De gemeente Veere heeft als doel voor het lokale sociale beleid dat elke inwoner van de gemeente actief mee kan doen in de samenleving. De gemeente Veere geeft subsidies aan verenigingen en organisaties voor activiteiten die mee helpen aan het halen van dit doel. Op deze pagina vindt u:

 • Welke subsidies kan ik aanvragen?
 • Hoe vraag ik subsidie aan?
 • Wanneer moet ik subsidie aanvragen?
 • Wat heb ik nodig?
 • Onze subsidievoorwaarden

Vraag subsidie aan voor verenigingen en instellingen

Ontving u in 2020 subsidie van de gemeente Veere?

Door het nu heersende coronavirus ondervindt u misschien gevolgen voor uw activiteiten in 2020 en de daarbij horende kosten. Om inzicht te krijgen in deze gevolgen vragen wij u om een korte vragenlijst (maximaal 6 vragen) in te vullen. Deze staat hieronder. U kunt dit uiterlijk 24 december 2020 doen.

Direct de vragenlijst invullen

Met de gegevens die wij met deze vragenlijst verzamelen besluit ons college van Burgemeester en Wethouders wat het gevolg van het coronavirus is voor de subsidie die u ontving in 2020. Heeft u vragen over of tijdens het invullen van deze vragenlijst dan kunt u contact met ons opnemen via (0118) 555 278.

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Wij hanteren twee subsidievormen: jaarlijkse subsidies en eenmalige subsidies.

 • Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die worden gegeven per (kalender/boek) jaar. De activiteit of activiteiten gebeuren het hele (kalender/boek) jaar.
 • Eenmalige subsidies zijn subsidies die worden gegeven aan activiteiten die voor een bepaalde duur gebeuren.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Door boven aan de pagina op de knop ‘subsidie aanvraag’ te klikken kunt u direct online subsidie aanvragen. Het is belangrijk dat u de gegevens zo volledig mogelijk invult. Zo kunnen wij snel een goed besluit nemen. Let op u kunt ons aanvraagformulier niet tussentijds opslaan.

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

 • Een jaarlijkse subsidie vraagt u uiterlijk 30 september aan voor het volgende jaar.
  Voorbeeld: een jaarlijkse subsidie voor 2021 vraagt u uiterlijk 30 september 2020 aan.
 • Vraagt u € 25.000 of meer als subsidie? Dan vraagt u uw subsidie uiterlijk 30 april aan voor het volgende jaar.
  Voorbeeld: een jaarlijkse subsidie (van € 25.000 of meer) voor 2021 vraagt u uiterlijk 30 april 2020 aan.
 • Een eenmalige subsidie vraagt u uiterlijk 13 weken voor de start van uw activiteit aan.

Wat heb ik nodig?

Jaarlijkse subsidie

Voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Activiteitenplan met uitleg van de activiteit(en)
 • Een berekening van de kosten van de activiteit(en)
 • Datum en locatie van de activiteit
 • Een verslag van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen volledig afgerond subsidiejaar (behalve als u voor het eerst subsidie aanvraagt)
 • Beheersplan (geprivatiseerde sportverenigingen)
 • Accountantsverklaring (als dit vermeld staat in de beschikking van het afgelopen subsidiejaar)
 • Aantal (jeugd)leden en/of leerlingen (alleen voor sport- en muziekverenigingen)

Eenmalige subsidie

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Activiteitenplan met uitleg van de activiteit(en)
 • Een berekening van de kosten van de activiteit(en)
 • Datum en locatie van de activiteit
 • Aantal te verwachten deelnemers
 • Keert de activiteit (jaarlijks) terug? Dan vragen wij een korte uitleg van de vorige keer dat u de activiteit organiseerde

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan vragen wij ook om statuten of een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel van uw vereniging of organisatie.

Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u vragen over onze subsidiemogelijkheden? Of heeft u vragen over het invullen van een subsidieaanvraag? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Crielaard, telefoonnummer (0118) 555 278 of e-mailadres sf.crielaard@veere.nl.