De gemeente Veere heeft het doel om vanuit de huidige welzijnsactiviteiten voor senioren een doorontwikkeling naar een dementievriendelijke omgeving te maken. Hierdoor kan zorg en ondersteuning aan de voorkant geregeld worden. Dit helpt zwaardere zorg te voorkomen of uit te stellen. Op 16 mei is een startsymposium georganiseerd voor de samenwerkende organisaties van het project 'Dementievriendelijke omgeving'. 

Symposium

Tijdens de bijeenkomst hebben professionals, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en leden van de Commissie Welzijn hun kennis en ervaringen uitgewisseld. Ook konden de deelnemers verschillende workshops volgen. Wethouder Steketee nam de eerste signalenkaart ‘Dementievriendelijk Veere’ in ontvangst van projectleider Jeroen Portier. 

Vervolg

Binnenkort starten Stichting Welzijn Veere, Manteling, Zeeuwland, Zorgstroom, SVRZ en de gemeente Veere als eerste organisaties met dementievriendelijke trainingen voor personeel. Na de zomer zal in Zoutelande, Domburg en Serooskerke een start worden gemaakt met het dementievriendelijker maken van de gemeente Veere. Dit gebeurt in verschillende werkgroepen. Ook wordt er een netwerk van professionals en vrijwilligers opgezet die zich samen inzetten om kennis te verspreiden en te participeren bij verschillende activiteiten.

Symposium