De gemeente Veere en Woningcorporatie Zeeuwland hebben afspraken gemaakt waardoor het voor Zeeuwland weer mogelijk is om starterswoningen betaalbaar te verkopen. Zeeuwland biedt dan ook binnenkort een aantal leegstaande starterswoningen te koop aan in de kernen Aagtekerke en Domburg. Zeeuwland heeft een termijn van ongeveer 6 weken nodig om de woningen bouwkundig te onderzoeken, eventuele bouwkundige gebreken te herstellen en de woningen te laten taxeren.

 

Op zoek naar meer locaties voor betaalbare woningen

We zijn samen met Zeeuwland aan het onderzoeken op welke manier en op welke locaties we in de gemeente nog meer betaalbare woningen kunnen realiseren voor onze inwoners. Zodra daarover meer concrete informatie is, informeren we u via onze digitale nieuwsbrief en website.

Belangstellenden kun zich melden bij Zeeuwland

Heeft u interesse of vragen over de starterswoningen? Neem dan contact op met René Dekker via mail naar verkoop@zeeuwland.nl of telefoonnummer (0111) 418 065.

Sleutel in deur