Vandaag heeft wethouder Steketee op Basisschool De Lichtboei in Westkapelle het startsein voor de gastlessen in het kader van 'Operatie Steenbreek op school' gegeven. Om het project op school te openen heeft de wethouder twee stoeptegels in ontvangst genomen en samen met de leerlingen struikjes geplant. Scholen uit de gemeente Veere kunnen deze gratis gastles aanvragen. Terra Maris organiseert Operatie Steenbreek op school.

Gastdocent Marijke Pool ging met de leerlingen van groep 6 t/m 8 van De Lichtboei aan de slag. De les begon met een proefje en demonstratie over het ontstaan van regen en een proefje over eigenschappen van zoet en zout water. Daarna was de klimaatwatertafel aan de beurt. Hier ontdekken de kinderen wat er gebeurt als tegels eruit gaan en groen erin. Voor elke gastles levert de klas één stoeptegel van het schoolplein in.

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt! Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in bebouwde omgeving wordt getemperd en fijnstof wordt afgevangen. Ook vinden insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en voelen mensen zich prettiger en gezonder.

Operatie Steenbreek op school is een onderdeel van de klimaatadaptie-aanpak van de gemeente Veere. De gemeente vergroent openbare ruimtes, ondersteunt scholen die hun schoolplein willen vergroenen in het project De Groene Revolutie Zeeuwse schoolpleinen en stimuleert inwoners om hun eigen tuin te vergroenen.

Operatie Steenbreek op school