In dit onderzoek stond het thema chatten centraal. In totaal hebben 34 klantpanelleden de vragenlijst ingevuld. 65% van de respondenten heeft ooit gebruik gemaakt van een chatfunctie op een website. Zij deden dit om informatie te krijgen over een dienst en/of product of over zijn/haar aankoop. 35% van de respondenten heeft nog nooit gebruik gemaakt van een chatfunctie op een website. Dit omdat zij de functie niet willen gebruiken. 

Gebruik

50% van de  respondenten wil gebruik maken van een chatfunctie op de website. Deze respondenten willen de chatfunctie gebruiken om direct een antwoord te krijgen. 50 % van de respondenten wil geen gebruik maken van de chatfunctie op de website. Deze respondenten willen de chatfunctie niet gebruiken omdat zij de voorkeur geven aan telefonisch contact of contact via e-mail.

Chatfunctie

62% van de respondenten vindt dat de gemeente Veere gebruik moet maken van een chatfunctie op de website. 38% van de respondenten vindt dat de gemeente Veere geen gebruik moet maken van een chatfunctie. Uit de vragenlijst is geen duidelijke voorkeur voor een dagdeel gekomen.

Klantpanelleden

Naast meldingen zijn er meer thema’s waarover wij uw mening graag horen. Wilt u deelnemen aan ons Klantpanel? Stuur een mail met uw contactgegevens naar onderzoeken@veere.nl.