In dit onderzoek stond het thema verkiezingen centraal. In totaal hebben 25 klantpanelleden de vragenlijst ingevuld.

Informeren

84% van de respondenten voelt zich voldoende geïnformeerd over de verkiezingen door de gemeente Veere. 16% voelt zich niet voldoende geïnformeerd. 76% van de respondenten wist niet waar zij via de gemeente informatie konden vinden over de verkiezingen. 24% wist deze informatie wel te vinden.

Wijziging Kieswet

Per 1 januari 2019 is de Kieswet gewijzigd. Zo moeten alle stemlokalen in Nederland toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. De gemeente Veere heeft verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn alle stemlokalen aangepast om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen die de wet voorschrijft. 84% van de respondenten heeft de aanpassingen in de stemlokalen niet gezien. 16% heeft de aanpassingen wel gezien.

Uitslag

De uitslagen van de verkiezingen waren op verschillende kanalen te bekijken. De meerderheid van de respondenten heeft de uitslagen gezien via de (regionale) krant of het (regionale) nieuws.

Verkiezingsborden

Tijdens de verkiezingsperiode staan er verschillende verkiezingenborden in de kernen van de gemeente Veere. 96% van de respondenten geeft aan het niet erg te vinden als de borden er niet meer staan.

Klantenpanelleden

Naast verkiezingen zijn er meer thema’s waarover wij uw mening graag horen. Wilt u deelnemen aan ons Klantenpanel? Stuur een mail met uw contactgegevens naar onderzoeken@veere.nl.

Klantenpanel