Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn bezig met de procedure voor het energieproject “Net op Zee Nederwiek 1”. Dit project omvat de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele, om zo duurzame energie naar het vasteland te brengen. Deze verbinding loopt door het Veerse Meer en daarmee ook door ons grondgebied.

Vanaf vrijdag 24 november 2023 kunt u de ontwerpbesluiten van dit project bekijken en uw zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit, waarna nog beroep mogelijk is bij de Raad van State.

U kunt het plan bekijken en uw zienswijze indienen op de website van RVO(externe link) van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024. Op 28 november is er een inloopbijeenkomst in Heinkenszand om iedereen op de hoogte te houden over het project en vragen te beantwoorden. 
 

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst voor Net op Zee Nederwiek 1 vindt plaats op dinsdag 28 november 2023 in De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand. 

Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:

  • Net op zee Nederwiek 1
  • Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
  • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
  • Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied
  • Programma VAWOZ
  • Kernenergie

Voor informatie over andere lopende energieprojecten in Zeeland bent u welkom op woensdag 29 november 2023 in de CO3 Campus, Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen.

Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:

  • Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
  • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
  • Programma VAWOZ

Meer informatie

Meer informatie over Net op Zee Nederwiek 1 vindt u op de website Net op Zee(externe link) en de website van RVO(externe link). Voor de informatiebijeenkomsten is ook een speciale pagina(externe link).

Golven in de zee