We hebben als gemeente Veere de ambitie om de transitie naar duurzaam vervoer te stimuleren en faciliteren. We hebben daarvoor een beleid voor elektrische laadpalen in de openbare ruimte nodig.

Ontwerp Programma Openbare Laadinfrastructuur

Het Ontwerp Programma Openbare Laadinfrastructuur ligt ter inzage van 29 juni t/m 9 augustus 2022. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg en zijn ook toegevoegd aan deze pagina. Inwoners en belanghebbenden kunnen in deze inzageperiode een zienswijze indienen over het ontwerpprogramma. Deze zienswijzen betrekken we bij het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. 

Indienen zienswijze

Inwoners en belanghebbenden kunnen in deze inzageperiode een zienswijze indienen over het ontwerpprogramma. Dat kan mondeling of schriftelijk met vermelding van uw naam en adres en motivering. U kunt deze via email sturen naar gemeente@veere.nl, via post naar Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Of u kunt een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze via onderstaande contactpersoon.  Deze zienswijzen betrekken we bij het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. 
 

Na de zomer

Daarnaast gaan we na de zomer aan de slag met een plaatsingsleidraad voor openbare laadinfrastructuur en plankaart met geschikte locaties voor openbare laadpalen. Inwoners en belanghebbenden kunnen daarover straks meedenken en een reactie geven.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Minderhoud (0118) 555 442 of stuur een email naar duurzaamveere@veere.nl.

Programma openbare laadinfrastructuur gemeente Veere