De profielschets van onze nieuwe burgemeester is in de gemeenteraadsvergadering op 7 juli besproken en vastgesteld. De commissaris van de Koning was daarbij aanwezig en heeft de vastgestelde profielschets in ontvangst genomen. 

Publicatie vacature 11 juli

Binnenlandse Zaken publiceerde de vacature op 11 juli in de Staatscourant en in Binnenlands Bestuur. Daarmee is de vacature geopend. Alle informatie ook op de speciale webpagina Veere zoekt een burgemeester

Benoeming bij Koninklijk Besluit

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente. De verwachting is dat dit eind dit jaar of begin 2023 plaatsvindt. Burgemeester Rob van der Zwaag blijft aan totdat er een nieuwe burgemeester is.

De profielschets

In de profielschets is de inbreng van alle consultaties meegenomen zoals gesprekken met college en wethouders, gemeentesecretaris en dorps- en stadsraden. De profielschets kunt u hieronder downloaden.