Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. We houden ons aan de privacywetgeving AVG. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.