Het postcoderoosproject Oostkapelle/Veere is officieel geopend. Op de kassen aan de Noordweg bij Oostkapelle liggen vierhonderd vierkante meter zonnepanelen. Inwoners van dat dorp en de omliggende kernen konden daarvan profiteren door zich aan te sluiten bij het postcoderoosproject Oostkapelle/Veere. Het dak van het Oostkapelse kassencomplex levert straks op jaarbasis 70.000 tot 72.000 kilowatt op.

Doelstellingen duurzaamheid

Klimaatverandering en de energietransitie zijn actuele thema’s dit moment. Landelijk is er daarom o.a. het Klimaatakkoord opgesteld en is dit binnen Zeeland vertaald naar een Regionale Energiestrategie (de RES Zeeland).

Als gemeente Veere hebben we dit vertaald in ons duurzaamheidsprogramma. Hierbij nemen we de doelstellingen over die er landelijk zijn, zoals:

  • 49% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990
  • 95% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 1990

Daarnaast willen wij als gemeente Veere ook nog energieneutraal zijn in 2050. Hiermee bedoelen we dat we onze energie die we nodig hebben, duurzaam opwekken.

Bij diverse projecten binnen de gemeente Veere is duurzaamheid al een belangrijk onderdeel geworden, voorbeelden hiervan zijn het gemeentehuis (aardgasvrij en zonnepanelen), maar ook de gemeenteloods in Grijpskerke en onze nieuw te bouwen MFA’s in diverse kernen die ook energieneutraal worden gerealiseerd.

Verschillende burgerinitiatieven

Naast de diverse projecten binnen de gemeente, ondersteunen we ook diverse burgerinitiatieven die wij graag helpen om te realiseren. Het Postcoderoosproject is daar een uitstekend voorbeeld van, waarbij diverse burgers en bedrijven elkaar vinden en een mooi project realiseren. Ook wij als gemeente doen mee aan het project door een aantal certificaten aan te schaffen. Zo kunnen we weer een aantal panden verduurzamen die zelf niet te verduurzamen zijn i.v.m. monumentaal karakter of andere beperkingen als draagkracht van het dak.

Een mooi project en laten we hopen op veel mooie zonnedagen zodat er veel duurzame energie wordt opgewekt waar we allemaal wat aan hebben.

Burgerinitiatief

Heeft u een idee voor uw buurt? Stuur dan een mail naar duurzaamveere@veere.nl

Officiële opening Postcoderoosproject