Waterschap Scheldestromen gaat onderhoud uitvoeren aan de Pekelingsweg en de Kaasboerweg. 

Pekelingseweg tussen aansluiting Vrijheidsweg en bebouwde kom bij rotonde Aagtekerke

Op onderstaande dagen is de weg geheel afgesloten.

Woensdag 10 juli en donderdag 11 juli, navegen slijtlaag en aanbrengen markering.

Kaasboerweg tussen bebouwde kom bij rotonde Meliskerke en aansluiting Zoutelandseweg

De weg is geheel afgesloten op (met uitzondering van bus Connexxion, deze kan met aangepaste snelheid erdoor):

Vrijdag 12 juli, navegen slijtlaag en aanbrengen markering. 

Omleidingsroutes

Tijdens bovenstaande periodes wordt de Pekelingseweg en Kaasboerweg afgesloten voor alle verkeer.

Het vrijliggend fietspad is bereikbaar.

Er worden omleidingsroutes ingesteld voor auto/motor, vrachtauto en agrarische voertuigen.

In onderstaande documenten ziet u de afsluiting met omleidingsroutes.

Uitvoering werkzaamheden

Voor bovenstaande afsluitingen van de Pekelingseweg en Kaasboerweg geldt of zoveel korter als mogelijk, of zoveel langer als noodzakelijk blijkt te zijn.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door H4A Infratechniek B.V. gevestigd te Sas van Gent.

Contact

Samen met de aannemer probeert Waterschap Scheldestromen de overlast tot een minimum te beperken.

Indien u nadere inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met de toezichthouder van waterschap Scheldestromen, de heer Erik Francke, 06-53158889 of de uitvoerder van H4A Infratechniek B.V. de heer Mark Weijer 06-22600514.