Paardrijden in onze mooie gemeente is populair. Het is een hobby die veel inwoners en gasten met plezier beoefenen. Ook zijn er bedrijven actief zoals maneges en stallingsbedrijven.Paardrijden in onze mooie gemeente is populair. Het is een hobby die veel inwoners en gasten met plezier beoefenen. Ook zijn er bedrijven actief zoals maneges en stallingsbedrijven.

Schaduwzijde aan paarden

Helaas zit er een schaduwzijde aan paarden: de overlast van paardenpoep. Het doet daarnaast afbreuk aan onze mooie en leefbare woon- en recreatiegemeente. Zeker 95% van de mensen vindt paardenpoep in de openbare ruimte vies, niet hygiënisch en het levert geen fraai beeld op. Paardenpoep is de grootste kleine ergernis in Veere. 

Wat willen we bereiken?

  • Paardenpoepvrije wegen, stranden en strandovergangen;
  • Onmiddellijk opruimplicht voor de ruiter van de paardenpoep;
  • Niet rijden op voetpaden, stoepen en fietspaden (is verboden!);
  • Niet naast elkaar, maar achter elkaar rijden;
  • Maak gebruik van de vele ruiterpaden in de gemeente Veere;
  • Spreek andere ruiters aan die ’in de fout’ gaan;
  • Deel de infographic met je ruiternetwerk.

Mooie, veilige en frisse gemeente

We gaan voor een mooie, veilig en frisse gemeente zonder paardenpoep.

Geen verbetering te zien? Dan nemen we maatregelen, bijvoorbeeld een verbod op het rijden op overgangen en stranden in de zomer.