Orionis Walcheren verstrekt leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen op Walcheren. Voor het ontvangen van leefgeld is inschrijving bij de gemeente in de Basis Registratie Personen nodig. Hier geldt vaak een wachttijd voor. U kunt dan toch al naar Orionis Walcheren komen voor betaling van het leefgeld. Achteraf verwerken we dan uw inschrijving bij de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Orionis Walcheren.