Wethouder Marcel Steketee opende donderdag 19 januari 2023 de heringerichte Fort den Haakweg in Vrouwenpolder. De herinrichting is eind december 2022 opgeleverd en maakte deel uit van het bestemmingsplan Park Fort den Haak. De herinrichting en nieuwe ontwikkelingen hebben gezorgd voor een gebiedstransformatie. 

Feestelijke opening

Tijdens de feestelijke opening vierden de gemeente, coalitiepartners, omwonenden en andere belanghebbenden de prachtige metamorfose. Wethouder Steketee vertelt: “Ik ben ontzettend trots op de (langdurige) samenwerking met alle betrokkenen én op het indrukwekkende resultaat: een kwalitatieve versterking van het gebied, met positieve bijdragen aan de vrijetijdseconomie van Vrouwenpolder en ruimte voor diverse kansen op sociaal-cultureel vlak.” Na het welkomstwoord van wethouder Steketee volgde de officiële opening waarbij hij met een aantal (coalitie)partners op een elektrische ‘fatbike’ door een lint fietste. Daarna was het tijd voor een drankje en een hapje.
 

Bestemmingsplan

Op 8 juni 2017 stelde de gemeenteraad van Veere het bestemmingsplan Park Fort den Haak vast. Verschillende belanghebbenden, zoals inwoners en ondernemers, waren nauw betrokken bij het totstandkomen van het ontwerp bestemmingsplan Park Fort den Haak. Met de gemeente Veere werkten zij samen in een zogenaamde gebiedscoalitie om het gebied gezamenlijk te ontwikkelen, met als doel het verbeteren van de verbinding tussen de kern en het recreatiegebied. Het bestemmingsplan bestond uit de bouw van een nieuw hotel en receptiecomplex, de herontwikkeling van de bestaande subtropische tuin tot Outdoorpark, de aanleg van een landschapsparking, de aanleg van een pitch & putt golfbaan met visvijvers en 9 vrijstaande recreatiewoningen, de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg van de N57 en de Fort den Haakweg en de herinrichting van de Fort den Haakweg. Verder maakte het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk rondom de bestaande sportvoorzieningen en de bestaande manege/paardenhouderij en bood het bestemmingsplan mogelijkheden voor bebouwing in het lint van de Fort den Haakweg.
 

Opening heringerichte Fort den Haakweg
Wethouder Marcel Steketee opende donderdag 19 januari 2023 de heringerichte Fort den Haakweg in Vrouwenpolder.