Uitgangspunten

Op 20 april 2017 heeft de Raad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Veere (GVVP) goedgekeurd. Hierin is de toekomstige wegenstructuur van de gemeente Veere zowel binnen als buiten de bebouwde kom vastgelegd. In dit plan is in de voorkeursvariant van de wegenstructuur Oostkapelle betiteld als eindstation en niet meer als kern met doorgaand verkeer.

De Dorpsstraat staat op basis van gemeten (te hoge) intensiteiten en snelheden in het GVVP opgenomen als prioritaire weg om heringericht te worden. Als gevolg van de ingewikkelde vormgeving is het kruispunt Noordweg-Lantsheerstraat in het GVVP opgenomen als onveilig voor de zwakke weggebruiker. Ook de Noordweg moet voldoen aan de in het GVVP opgenomen basiscriteria voor een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/u. 

In het Dorpsplan Oostkapelle 2030 is één van de geformuleerde beleidsdoelstellingen om in de Dorpsstraat de veiligheid en de attractiviteit te verbeteren. Het benadrukken van het verblijfskarakter van een weg heeft een verkeersremmend effect. Ook het verbeteren van het fietsklimaat is één van de doelstellingen. Gezien bovenstaande punten is een volledige herinrichting gewenst. Om het verblijfsgebied kern Oostkapelle meer karakter te geven wordt ook de Waterstraat meegenomen in de herinrichting. We willen zorgen voor een Duurzaam Veilig ingerichte Dorpstraat, Waterstraat en Noordweg met een hoge attractiviteit als verblijfsgebied. Op verzoek van de klankbordgroep en de vervoersmaatschappij worden de bushaltes aan de Dorpsstraat en Molenweg verplaatst naar de Domburgseweg. Op de nieuwe locatie is de ruimte om volwaardige bushaltes conform de huidige normen te creëren met fietsvoorzieningen.

De riolering in de Waterstraat, Dorpsstraat en een gedeelte van de Noordweg verkeert in slechte staat en moet vervangen worden. Bepaalde rioolstrengen liggen op (toekomstig) particulier terrein (Knotwilgterrein) of moeilijk te bereiken plaatsen. Deze rioolstrengen kunnen tijdens de herinrichtingswerkzaamheden eenvoudig verlegd worden in openbaar gebied. We zorgen er voor dat de riolering weer voor decennia voldoet aan de afvoernormen en bedrijfszekerheid. Door het verwijderen van rioolstrengen in particulier en/of moeilijk te bereiken locaties en deze tracés te verplaatsen naar openbaar gebied vereenvoudigen we het toekomstig onderhoud.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is 5 november 2018 gestart. In de afgelopen maanden zijn ondergronds de riolering vervangen en hebben er vervangingen en/of aanpassingen aan de kabels en leidingen plaatsgevonden in het tracé Torenstraat-Waterstraat-Dorpsstraat. Het aanbrengen van de nieuwe bestrating en de verdere inrichting is bovengenoemde straten gereed. De realisatie van de twee nieuwe bushaltes in de Domburgseweg ter hoogte van de Oude Domburgsweg is ook afgerond. 

In overleg met de dorpsraad en ondernemingsvereniging was besloten om de werkzaamheden in de Waterstraat (noordelijk en oostelijk van de kerk) het voorjaar te realiseren. Het vervangen van de riolering en het straatwerk is afgerond. Het gedeelte Noordweg volgt in januari 2020. Vooruitlopend hierop zijn de werkzaamheden aan de kabels en leidingen door DNWG wel al gerealiseerd.

Planning

De tweede en laatste fase van project Herinrichting Dorpsstraat - Noordweg is gestart op maandag 6 januari 2020. De uitvoering loopt naar verwachting tot uiterlijk 12 april 2020.

Ophalen huisvuil

Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk het huisvuil op te halen binnen de fase waar werkzaamheden plaatsvinden. Omwonenden verzoeken we het huisvuil op de voor hun bekende plaats aan te bieden, waarna de aannemer de containers verzamelt buiten het werkvak en weer terug zet.

Contact

Wit u meer weten over de herinrichting? Neem dan gerust contact op met Waldo Geldof via telefoonnummer (0118) 555 466 of e-mailadres w.geldof@veere.nl.

Met vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met aannemer Van Gelder via telefoonnummer 088-1154115 of e-mailadres oostkapelle@vangelder.com.

Inloopspreekuur

Elke vrijdagmiddag zal er tussen 13.00 – 14.00 uur een inloopspreekuur worden gehouden in de keet (locatie: Dorpsstraat tegenover de Rabobank / naast de begraafplaats). Hier kunt u terecht met al uw specifieke vragen.