In het kader van 75 jaar bevrijding van Walcheren onthult de Britse Royal Marines op zaterdag 2 november een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de militaire gevallenen van het 47 Royal Marine Commando.

De ceremonie start met een welkomstwoord door burgemeester Van der Zwaag en een woord van John Wasley, aalmoezenier Royal Naval Reserve,op het plein in Dishoek. Na de toespraken en het blazen van de Last Post volgt er 1 minuut stilte. Om 11.45 uur is er een gezamenlijke loop richting het monument bovenaan de duin. Bij het monument volgen er verschillende gebeden en dankwoorden door generaal-majoor Stickland, familie van de gevallenen en de voorzitter van het 47 Royal Marine Commando Association. Tot slot is er een kranslegging door onder andere de basisschoolleerlingen uit Koudekerke.

Het monument is een initiatief van de Dorpsraad Koudekerke. Met een bijdrage van Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de 47RMC en de gemeente Veere is het tot stand gekomen. Het nieuwe monument staat bovenop de duinovergang ter hoogte van Strandpaviljoen Kaapduin.Het monument bestaat uit een zuil van graniet. Daarop een plaquette met de namen van de gevallenen en een kaart van Walcheren. Het is een blijvende herinnering aan de oorlogsgeschiedenis van het 47RMC.