Jos Westerbeke van camping Olmenveld heeft een subsidie ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek naar watertransport. Deze subsidie heeft hij ontvangen uit het budget Toeristische Impuls.

Regen- en afvalwater opvangen

Op dit moment wordt regen- en afvalwater bij camping Olmenveld opgevangen in een bassin. In een eerder traject is via een Europese subsidie de opslag van afvalwater en regenwater geoptimaliseerd. Camping Olmenveld wil dit afvalwater en regenwater vanuit de bassins via pijpleidingen naar omliggende agrariërs transporteren.

Water gebruikt door gemeenten

Momenteel wordt dit water onder andere gebruikt door de gemeente Veere, gemeente Middelburg, het waterschap en boeren uit de omgeving. Regelmatig rijden er tankwagens naar de camping om water op te halen voor het besproeien van planten en gewassen. Dit geeft in de droge periode veel verkeersbewegingen. Dit is ook de periode dat door toerisme al veel verkeersbewegingen in de gemeente zijn. 

Hoogseizoen

In het hoogseizoen zorgen droogte en toerisme voor een piekbelasting van het watergebruik. Dit zorgt voor een groeiend probleem. Hierdoor is behoefte aan een toekomstbestendige oplossing. Het gebruik van opgevangen afval- en regenwater zorgt voor meer balans in vraag en aanbod.

Onderzoeken

Camping Olmenveld wil onderzoeken om de naast gelegen agrarische bedrijven van water te voorzien doormiddel van een landbouwleiding tot op de akker of tot op de erfgrens. Door de aanleg van kleine bassins bij naastgelegen boeren kunnen zij direct beschikken over het water wanneer nodig. Wanneer een waterpomp op zonne-energie werkt, belast je vervolgens het milieu zo min mogelijk.

Zelf een idee?

Bent u een ondernemer en/of instelling en heeft u een goed idee om het Veerse toeristische product te verbeteren, dan kunt u een bijdrage vragen vanuit het budget Toeristische Impuls. Het verzoek wordt getoetst aan toetsingscriteria en thema’s die door de gemeente en partners van Toeristische Impuls zijn vastgesteld.