Momenteel loopt er een onderzoek naar ongelijke behandeling in Zeeland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door marktonderzoekbureau GfK. We stellen het zeer op prijs als u aan dit onderzoek wilt deelnemen door het invullen van de vragenlijst.

Invullen

We begrijpen dat dit een gevoelig onderwerp betreft, maar we willen u vragen alles zo eerlijk mogelijk in te vullen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn dus niet herleidbaar tot een persoon. Wij stellen het zeer op prijs als u aan dit onderzoek wilt deelnemen door het invullen van de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 4 minuten. Klik hier om deel te nemen(externe link).

 Alvast bedankt voor uw medewerking!