Terras exploiteren

Lees voor
Home > Ondernemers > Terras exploiteren

Terras exploiteren

 • Wat is het?

  Voor het plaatsen en houden van een terras is een vergunning nodig. Een terras is een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

 • Hoe werkt het?

  Als een terras op de openbare weg staat is een vergunning nodig. Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn staat op de Drank- en Horecavergunning.

  De gemeente kan een vergunning weigeren als:

  1. Er geen 1,50 meter loopruimte tussen het terras en de rijbaan is (in Zoutelande 1,00 meter).
  2. Het terras niet wordt geplaatst wordt voor het horecabedrijf. Het is niet toegestaan om een terras te plaatsen voor naastliggende bedrijven of woningen.
  3. Het gebruik schade als terras toebrengt aan de weg of een gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg.
  4. Het gebruik als terras een belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg.

  Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingvergunning vereist.

 • Wat moet ik doen?

  U moet een vergunning schriftelijk en ruim voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft vraagt zij de verkeerskundige en de brandweer om advies. Door de gemeente worden vergunningen voor onbepaalde tijd verleend.

  Onder de kop Formulieren vindt u een digitaal aanvraagformulier.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Een situatieschets met de afmetingen.
  • De periode van openstelling.
  • De tijden van openstelling.
 • Wat kost het?

  Een terrasvergunning kost € 83,90.

  Voor de precariobelasting kunt u onderdeel 00.04 tot en met 00.12 van de tarieventabel van de verordening precariobelasting bekijken

 • Formulieren

 • Contactpersonen

  Mirjam Janse
  telefoonnummer (0118) 555 412
  e-mail mg.janse@veere.nl

  Sandra Reijnhoudt
  telefoonnummer (0118) 555 409
  e-mail smg.reijnhoudt@veere.nl

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Zie ook

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps