Inkoopvoorwaarden

Lees voor
Home > Ondernemers > Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Veere heeft algemene voorwaarden opgesteld voor de inkoop van goederen en diensten. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het model algemene voorwaarden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor de inkoop van IT diensten worden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) 2016 toegepast. Via onderstaande links kunt u de inkoopvoorwaarden en een toelichting downloaden.

Wat staat er in de inkoopvoorwaarden?

Inkoopvoorwaarden zijn regels en afspraken waaraan zowel de gemeente als de contractant (de aannemer, leverancier of dienstverlener) zich moet houden. Het gaat om de volgende voorwaarden:  

  • Uitvoering van de overeenkomst: welke verplichtingen hebben de contractant en de gemeente? Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld de kwaliteit, garantie en intellectueel eigendom?
  • Financiële bepalingen: welke prijzen hebben de partijen afgesproken en hoe verloopt het betaalproces?
  • De levering van de goederen: hoe levert de contractant de goederen? Hoe worden de goederen verpakt en getransporteerd?  
  • Het verrichten van diensten: aan welke criteria moeten de diensten en het personeel van de contractant voldoen?
  • Het einde van de overeenkomst: hoe kan de overeenkomst worden opgezegd en hoe verloopt een eventuele ontbinding of vernietiging? 

Vragen over de inkoopvoorwaarden?

Heeft u vragen over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid? Neem dan contact op met onze Adviseur Inkoop.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps