In samenspraak met de directie van Badhotel Domburg heeft het college van de gemeente Veere deze week ingestemd met het meewerken aan de realisatie van een ondergrondse parkeergarage achter het Badhotel Domburg. Dit draagt bij aan de doelen van de gemeente om het Nehalenniagebied Domburg autoluw te maken, het parkeren uit het zicht te brengen en de ruimtelijke kwaliteit van de Badstraat te verbeteren.

Naar verwachting start de bouw van de parkeergarage eind 2023, zodat het begin 2026 in gebruik kan worden genomen.

Twee parkeerlagen

De nieuwe parkeergarage krijgt twee parkeerlagen en ruimte voor fietsenstallingen. De eerste parkeerlaag krijgt 96 parkeerplaatsen voor hotelgasten van het Badhotel. De tweede laag krijgt 100 parkeerplaatsen die worden verkocht aan hoteleigenaren in het Nehalenniagebied. Hierdoor ontstaat er minder parkeer- en verkeersdruk in het centrum van Domburg. De nieuwe parkeervoorziening wordt dus niet voor iedereen toegankelijk.
 

Routes parkeergarage

Het in- en uitrijden van de eerste parkeerlaag van de nieuwe parkeergarage vindt plaats via Park Loverendale. Dit is ook de huidige aanrijroute van de gasten van het Badhotel. Het inrijden van de tweede parkeerlaag gaat via de huidige toegang aan de Badstraat en het uitrijden via de voorzijde van het Badhotel naar de Domburgseweg. 

Herstel natuurgebied

Het Badhotel Domburg heeft een opgave de Natura 2000 zone achter het hotel te herstellen. De inrichting als parkeerterrein past niet bij een natuurgebied. Daarom brengen ze het parkeren ondergronds. De locatie is een archeologisch Rijksmonument vanwege de aanwezige sporen van de Ringwalburg. Met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RvCE) en de Walcherse archeologische dienst is hierover overleg geweest. De Rijksdienst stemt in met het plan, maar stelt als eis dat de ontgraving tot de onderste archeologische laag moet plaatsvinden (circa 5 meter diep). Met de provincie Zeeland is overeenstemming over de toekomstige inrichting van het maaiveld zodat het Natura 2000-gebied wordt hersteld.
 

luchtfoto van badhotel domburg