“We liggen op koers met voorbereidingen voor de omgevingsvisie met uitgebreide input door inwoners en organisaties over Veere in 2047”. Wethouder Chris Maas vertelt samen met de inhoudelijk ambtenaar in weekblad Elsevier over de gemeentelijke Omgevingsvisie: de langetermijnvisie voor de ‘fysieke leefomgeving’.

Wethouder Chris Maas

Omgevingsvisie

Net als andere gemeenten is Veere intensief bezig met de gemeentelijke Omgevingsvisie: de langetermijnvisie voor de ‘fysieke leefomgeving’. In de loop van 2022 moet de dan zittende raad die visie vaststellen, na consultatie van de lokale bevolking. In Veere draait het om de vraag: hoe willen wij dat onze gemeente er over 25 jaar - in 2047 - uitziet?

Belangrijke thema's

De thema’s die onze inwoners het belangrijkst vinden en die we de komende maanden gaan uitwerken zijn:

  • Kwaliteit van landschap en kern;
  • Voorzieningen en activiteiten voor leefbaarheid;
  • Kernen en hun eigen identiteit;
  • Gevarieerd en betaalbaar wonen;
  • Autoluw en duurzaam verkeer;
  • Kwaliteitstoerisme;
  • Cultuurhistorie.

Inzoomen

Op hoofdlijnen heeft de raad de Omgevingsvisie onlangs vastgesteld, nu volgt ‘een slag de diepte in’. Veere gaat ‘inzoomen’ op vijf verschillende gebieden die samen de gemeente vormen: De dertien dorpen zijn er samen één, de ongerepte Veerse kust is er één, het agrarische buitengebied met zijn vergezichten, het Veerse meer en Neeltje Jans en de Deltawateren.

Verder lezen

Het artikel in het weekblad is te lezen op de website van Elsevier.