Het college heeft besloten de verleende omgevingsvergunning uit 2011 voor het bouwen van een hotel aan de Kaasboerweg 2 in Biggekerke in te trekken. Het college geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Rechtbank om binnen 14 dagen een besluit te nemen.

Tegelijkertijd blijven wij met Dormio, onder begeleiding van een derde, in gesprek om samen alternatieven te verkennen waarbij we elkaars juridische posities respecteren.

Meer informatie

Op de pagina Ontwikkeling Kaasboerterrein Biggekerke vindt u meer informatie over de voortgang.