Op donderdag 19 mei oefenen militaire helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC), onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht, samen met eenheden van de Koninklijke Landmacht in onder andere gemeente Veere.

Vliegbewegingen

Tijdens deze training worden eenheden opgehaald en afgezet door de Chinook- en Cougar transporthelikopters, terwijl een Apache gevechtshelikopters het luchtruim bewaakt. De vliegbewegingen vinden ’s ochtends vroeg op donderdag 19 mei plaats. Overlast wordt hierbij zo veel als mogelijk geminimaliseerd door de toegestane vlieghoogtes aan te houden. Het vliegen over bewoond gebied kan daarbij alleen niet altijd worden vermeden.

Vliegen onder verhoogde dreiging

In omstandigheden waarbij sprake is van een verhoogde dreiging is vliegen op hoogte geen optie. Helikopters moeten daardoor laag blijven om zich te verschuilen. Dekking zoeken doen zij op lage hoogte achter obstakels, zoals een rij bomen, een bosperceel of heuvel. Hierdoor kunnen zij ongezien hun missie uitvoeren en buiten het radarbeeld van de tegenstander blijven. Laagvliegen en gebruik maken van de dekking van het terrein is een manier van zelfbescherming voor helikoptervliegers. Dit vraagt echter wel om specifieke training en ervaring. 

Informatie en meldingen vliegbewegingen

De Koninklijke Luchtmacht bereidt militaire oefeningen zorgvuldig voor en tracht, waar mogelijk, haar vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden in Nederland. Ook neemt de Koninklijke Luchtmacht deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele omstandigheden maar ook het weer kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Vliegbewegingen kunnen hinder opleveren. Mocht u toch overlast of hinder ondervinden dan kunt u dat melden via het online klachtenformulier. Meer informatie over vliegbewegingen staat op de website van het Ministerie van Defensie.