Op 10 t/m 13 december 2019 wordt er een militaire oefening in gemeente Veere gehouden. De oefening wordt gehouden in het kader van een opleiding van militairen voor de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen te voet en met de fiets door uw gemeente verplaatsen waarbij de bebouwde kom zo veel mogelijk vermeden wordt. Op bepaalde plaatsen zal men rusten. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Dit kan ook via telefoonnummer 030-2180420 of e-mail JDVclaims@mindef.nl. Zet in uw melding informatie van de militaire eenheid zoals: kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade.