Op 29 en 30 november staat er een militaire oefening gepland in de gemeente Veere. Deze oefening wordt gehouden in kader van trainingen voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen hun taak bewaken/beveiligen gaan beoefenen. Het doorgaande verkeer zal niet gehinderd worden.

Wanneer er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden via:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Dit kan ook via telefoonnummer 03 02 18 04 20 of e-mail JDVclaims@mindef.nl. Zet in uw melding informatie van de militaire eenheid zoals: kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade.