Op zaterdag 14 maart 2020 is een noodverordening vastgesteld waardoor er vanaf nu geen evenementen of andere activiteiten meer plaats mogen vinden in Zeeland (maar ook in heel Nederland geldt dit) waar meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen van de Veiligheidsregio Zeeland. Een uitgebreide versie kunt u onderin dit bericht downloaden.

Waarom is er een noodverordening in Zeeland voor verbod op evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen?

De minister-president heeft aanvullende maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) in het hele land tegen te gaan. Dit betekent het ontmoedigen van bijeenkomsten, ongeacht de groepsgrootte. Organisaties worden opgeroepen om te zoeken naar digitale vormen van samenkomst, en ingeval van kleine fysieke samenkomsten te handelen volgens de RIVM richtlijnen (o.a. 1,5 meter afstand houden).

Is het strafbaar om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te houden?

Ja, het verbod maakt handhaving mogelijk: het is nu strafbaar en er kan een geldboete worden opgelegd.

Hoe lang is deze maatregel geldig?

Deze maatregel is afgekondigd van 13 maart tot en met 6 april 2020 en geldt ook voor publieke locaties.

Voor welke plaatsen geldt deze maatregel?

Deze maatregel geldt voor alle plaatsen waar meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn en voor publieke locaties als musea, concertzalen, theaters, kerken, moskeeën en sportclubs. Het advies is om speeltuinen, kinderboerderijen en speelkooien gesloten te houden.

Worden alle evenementen afgezegd?

Hoewel we zien dat veel organisatoren en bezoekers direct gehoor geven aan deze maatregelen door het afgelasten of verzetten van hun evenementen of bijeenkomsten, hebben de ministers van zowel Medische Zorg en Sport als van Justitie en Veiligheid de Veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om toe te zien op de uitvoering van de afgelastingen.

Waarom is er voor Zeeland een noodverordening van kracht?

Minister Bruins heeft enkele dagen geleden gezegd dat er verbod komt op alle evenementen met meer dan 100 personen. De bedoeling is om verdere besmetting te voorkomen omdat inmiddels niet meer bekend is waar de bron vandaan komt en in potentie dus iedereen elkaar kan besmetten. Een piek in de besmetting is gevaarlijk omdat de capaciteit van de ziekenhuizen dit niet aan kunnen. Zij vrezen nu al code zwart. Dan moet er gekozen worden wie wel en wie niet geholpen zal worden. Daarom deze ingrijpende maatregel.

De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland een zogeheten noodverordening afgekondigd. Dit betekent dat activiteiten die in strijd zijn met de aangekondigde maatregel en plaatsvinden vanaf 14 maart strafbaar zijn. De Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zeeland Noodverordening 16 maart 2020 betekent kortweg dat het verboden is om bijeenkomsten te hebben of te organiseren waar meer dan 100 mensen gelijktijdig samenkomen.

Waarom een noodverordening en geen noodbevel?

Een noodbevel moet je aan iedereen meedelen. Degene die het bevel nog niet heeft gehad, is niet strafbaar. Dit is pas het geval als degene die het bevel heeft gehad, daarna tot het bevel toch negeert. Dit is een overtreding. Een verordening is bedoeld voor een langere periode en richt zicht direct tot iedereen in het gebied. Als deze negeert ben je direct strafbaar en je dan een misdrijf begaan. Omdat we iedereen tegelijkertijd in Zeeland willen bereiken en de maatregel een afschrikkende werking moet hebben (strafblad bij misdrijf), is hiervoor gekozen.

Voor wie geldt de noodverordening?

De maatregel is heel breed. Daar waar meer dan 100 mensen komen voor vermaak of in verenigings- of gemeenteverband (kerk of moskee). Dus theater, sportbeoefening, speeltuinen, verenigingen, kerken, clubs, horecagelegenheden, film, musea, festival, huwelijk, begrafenis. Of je wel of niet moet betalen maakt niet uit. Ook niet dat in de regel altijd dezelfde groep personen ernaar toe gaan. Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst binnen of buiten wordt gehouden. Ook wordt geen verschil gemaakt tussen bijvoorbeeld bezoekers van een festival of het bedienend personeel: 100 personen is het maximum.

Hoe moet de noodverordening worden geïnterpreteerd?

De maatregel geldt per terrein of inrichting. Dus als de bioscoop in iedere zaal 50 mensen toelaat, en er zijn meer dan 2 zalen open, dan is deze in overtreding. In de inrichting zijn meer mensen aanwezig. Deze komen binnen door dezelfde ingang, gaan naar de bar of het winkeltje in de bioscoop en gebruiken dezelfde toiletten etc. Hieronder wordt verstaan bijeenkomsten in publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, en kerken. Handelen conform aanwijzing minister Bruins. Dit betekent dat het houden van bijeenkomsten dringen wordt ontraden, ongeacht de groepsgrootte. Zoek bijvoorbeeld naar digitale vormen van samenkomst. Als bijeenkomen onvermijdelijk is, handelen dan volgens de RIVM richtlijnen (onder andere 1,5 meter afstand houden). De regeling is immers bedoeld om voorkomen dat er meer besmetting ontstaan. De maatregel geldt niet voor wooneenheden (woonhuis, flat, vakantiewoning, tent, camper, woonboot etc.). De maatregel geldt op dit moment niet voor winkels, bedrijven en (zorg)instellingen. Dit is een landelijke besluit.

Wat als iemand een feest geeft in een schuur open eigen terrein?

Normaal gesproken gaat de verordenende bevoegdheid niet verder dan de voordeur van de particulier. Uitzondering hierop is als de activiteit een uitstraling heeft naar de openbare orde. Als iemand met 200 personen gaat feesten dan is het besmettingsgevaar zeer reëel (veel mensen, dicht op elkaar, schreeuwen, zingen etc.) en zullen de bezoekers vervolgens de rest van de bevolking kunnen gaan besmetten.

Wie zijn belast met de handhaving?

Het is een gezamenlijke taak. De gemeenten moeten iedereen zoveel als mogelijk is actief benaderen. Weigert iemand medewerking dan moet er binnen de gemeente opgeschaald worden. Toezichthouders langs sturen, bestuurlijk contact. Helpt dit allemaal niet dan is de sterke hand het sluitstuk van de handhaving (politie). Zij zullen dan de inrichting of het terrein sluiten en proces-verbaal opmaken van het gepleegde misdrijf.

Is dan iedereen in overtreding?

De organisator of het bestuur zal aangesproken worden en eventueel verbaliseerd worden. Het schikkingsbedrag wat de politie aanbiedt (in de volksmond de boete genoemd) is nog niet bekend. Dit immers geen dagelijkse kost. De Officier van Justitie zal dit gaan bepalen. Tijdens een kerkdienst zal niet opgetreden worden. Dit kan wel ervoor (voorkomen dat deze plaatsvindt) of erna (verbaliseren).

Waar vind ik officiële documenten over deze noodverordening?

Noodverordening artikelen 39 Wet veiligheidsregio en 176 Gemeentewet op Noodverordening 16 maart 2020.

Worden er per gemeente maatregelen getroffen?

Ja, aanvullend worden lokaal in gemeenten maatregelen getroffen om invulling te geven aan de noodverordening.