Algemene beschouwingen

De raadsfracties uit de gemeenteraad geven ieder jaar hun visie op de programmabegroting die het college heeft voorgelegd.

Lees verder

Vergaderkalender

Bekijk de vergaderkalender

 

Vanwege de corona maatregelen:

  • kunnen belangstellenden de vergadering alleen op afstand (via Notubox of ons Youtube kanaal) volgen;
  • kunnen insprekers, in het gemeentehuis, gebruik maken van het spreekrecht;
  • worden ze verzocht, na het inspreken, het gemeentehuis weer te verlaten.