De voormalige minigolf is onderdeel van de herinrichting van het Nehalenniagebied. In de planvorming is dit terrein bestemd voor natuur. Dat wil zeggen dat het huidige gebruik als minigolfterrein is beëindigd.

Versterken natuurwaarde

Ondanks het gebruik tot nu toe heeft het terrein op dit moment een redelijke natuurwaarde. De gemeente wil dit versterken door het verwijderen van een groot deel van de verharding, het verwijderen van verlichting, het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever en het aanbrengen van twee fauna muren. Dit is op advies van Peter Meininger (ecoloog en schrijver van het boek ‘de Flora Zeelandica’ waarin alle in Zeeland voorkomende soorten planten worden beschreven). Ook is het plan besproken met de Stichting Duinbehoud die daarmee een goede inbreng heeft geleverd.

Wandelen in het gebied blijft mogelijk

Het is belangrijk om het terrein leefbaar houden voor de inwoners en bezoekers van Domburg en hen de mogelijkheid te geven een rondje te lopen door het gebied. Hierbij blijft de bestaande route door het terrein bestaan. De bestaande banken op het plateau worden vervangen door dezelfde banken als op de Boulevard van Schagen. Hier is dus ook straks de gelegenheid je even terug te trekken uit de zomerse drukte.

 

Parkeerterreinen

Het bestaande parkeerterrein krijgt in plaats van tegels een graslandje met bloeiende kruiden. De vrijkomende tegels worden gebruikt voor de twee fauna muren; muren met gaten waarin plantjes, insecten en vogels zich kunnen vestigen. De bestaande laagte in het terrein blijft onveranderd, dit biedt mogelijkheden voor amfibieën. Om het gebied niet te veel te verstoren handhaven we een deel van de muren, die dienen als grondkering.

Aanleg plan

In de komende weken gaat aannemer Geldof aan de slag met de aanleg van het plan. Hij plaatst een bouwbord met daarop wat informatie over de aanleg. We zorgen nog voor een permanent bord met daarop informatie over de aanwezige flora en fauna.