De heer Van der Schelde en mevrouw Van Os hebben hun werkzaamheden in de Wmo-adviesraad beëindigd. Zij waren van af 2018 lid van de Wmo-raad. Wij danken ze voor hun positieve bijdrage in de raad en hun onvermoeibare inzet voor de Veerse inwoners.

Nieuwe leden

Inmiddels zijn dit jaar drie nieuwe mensen benoemd als lid van de Wmo-adviesraad. Dat zijn mevrouw H. Wattel uit Koudekerke, de heer J.C. Bouwmeester uit Veere en de heer A. Willemstein uit Meliskerke. Als u ook geïnteresseerd bent in het werk van de Wmo-raad, dan kunt u hierover informatie vinden op de website van de gemeente. U kunt zich ook aanmelden via secretariaat.wmoraad.veere@gmail.com