De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) heeft u nodig bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het bouwen van een nieuwbouwwoning. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een nieuw te bouwen woning worden toegepast. Met ingang van 1 juli 2021 treedt een wijziging in werking: de aanscherping van de MPG van 1,0 naar 0,8. Wat is de MPG precies en wat betekent dit voor nieuwbouwwoningen die nog gebouwd moeten worden?

Wat is de MPG? 

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een woning. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer (de optelsom van) de materialen die worden gebruikt bij het bouwen van een nieuwe woning. De MPG is een hulpmiddel om in het ontwerpproces te sturen op duurzaam materiaalgebruik.

Schaduwkosten

Om de MPG overzichtelijk te houden, worden alle verschillende manieren waarop het milieu wordt belast samengevoegd in één waarde: de schaduwkosten van een materiaal. Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken. Voor een woning worden al deze kosten over de gehele levensduur opgeteld en gedeeld door de levensduur en oppervlakte van de woning.

Voorbeeld

Het bouwen met veelal hout, zoals bijvoorbeeld CLT (Cross-Laminated-Timber) of HSB (Hout Skelet Bouw), heeft een gunstig effect op de MPG-score. Hout is een hernieuwbaar materiaal en houdt CO2 vast. Beton stoot daarentegen veel CO2 uit bij de productie en heeft hierdoor een negatief effect op de MPG. Wanneer er toch gebruik gemaakt dient te worden van beton, probeer dan de massa van constructies te beperken. Een kanaalplaat betonvloer bevat minder materiaal (beton), dan een massieve betonnen vloer zoals een breedplaatvloer.

Aangepaste regelgeving

Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Bent u dus op dit moment bezig met de realisatie van uw nieuwbouwwoning en vergunningsaanvragen? Houd dan nu al rekening met de aangescherpte regelgeving rondom de MPG na 1 juli 2021.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de MPG en wat dit voor invloed heeft op uw nieuwbouwwoning? Kijk dan op de website van het Duurzaam bouwloket, neem contact op via telefoonnummer 072 743 39 56 of mail naar info@duurzaambouwloket.nl

Groen huis met bladeren