Het ontwerp van de gehele herinrichting Boulevard van Schagen te Domburg is met behulp van een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de OBD, Stadsraad Domburg, stichting Duinbehoud, strandexploitatie, badstatus Domburg en afdeling Openbare ruimte tot stand gekomen. Landschapsarchitect Lodewijk Baljon uit Amsterdam heeft de wensen vanuit de klankbordgroep vertaald naar een ontwerp.

Eerder richtten we reeds een deel van de Boulevard opnieuw in onder de projectnamen fase 1 en fase 2a. Fase 2b is momenteel in uitvoering.

Uitvoeringsplanning
Werkzaamheden Datum
Opbreken verharding 30 november (week 49)
Uitvoering Niet gesprongen explosieven onderzoek 7 december (week 50)
Uitvoering Zeebalkon 11 januari (week 2)
Aanbrengen verharding februari tot half april 2021

 

Uitvoerende partijen

Aannemingsbedrijf Dostra B.V. voert de civiele werkzaamheden uit (opbreken en aanbrengen verhardingen).

Bodac doet onderzoek naar niet gesprongen explosieven.

Haasnoot Bruggen legt een Zeebalkon aan van Bamboe-composiet.

Contact

Als u nog vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Corjan Marijs, projectleider openbare ruimte van de gemeente Veere. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555 325; zijn persoonlijke e –mailadres jc.marijs@veere.nl