Afgelopen dinsdag heeft het college besloten mee te werken aan een verzoek om een boerderijlocatie aan te passen naar een natuurlandschap. De gemeente wil hier aan meewerken, om het landschap aantrekkelijker te maken.

Voorwaarden en medewerking

Het gaat om een gebied aan de Trommelweg in Domburg. De verandering van boerderij naar natuur zal gebeuren onder een aantal voorwaarden. Daarnaast is het nodig om in het bestemmingsplan een aanpassing te doen. De gemeente wil daar ook aan meewerken. Aan de bouw van een stal en het houden van vee wordt geen medewerking verleend. Een van de redenen daarvoor is de stikstofproblematiek.