Maatschappelijk Vastgoed Westkapelle 

foto Westkapelle

De Bellink, Westkapelle Herrijst, De Lichtboei en De Lichtstraal staan op de nominatie voor een investering om te zorgen dat de bevolking van Westkapelle goed kan sporten/bewegen, ontmoeten en een goede onderwijshuisvesting heeft.

Toekomstbestendig

Om tot een goede investering te komen, betrekken, betrekken we alle gebruikers van Westkapelle Herrijst, De Bellink, De Lichtboei en De Lichtstraal bij de plannen. We stellen samen met de gebruikers het programma van eisen en het schetsontwerp op. Het nieuwe gebouw bouwen we energieneutraal, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Dit alles naar aanleiding van het beleid Maatschappelijk Vastgoed 2025.

Plannen 

Locatie onderzoek nieuwbouw De Bellink (2020)

Dit jaar wordt onderzocht naar welke locatie in of rondom Westkapelle sportzaal De Bellink verplaatst kan worden. Daarin wordt ook de gevraagde uitbreiding van de sportzaal opgenomen. We houden bij het locatieonderzoek rekening met de mogelijkheid dat in de toekomst (over bijvoorbeeld 10 jaar) bij de sportzaal een nieuw basisschoolgebouw gerealiseerd kan worden. We onderzoeken naast locatie “De Bellink” aan de Molenwal of locatie Kerkeweg, ter hoogte van de Noordweg, kansrijk is. 

Herrijst en Torenlicht

Ook wordt in 2020 onderzocht onder welke voorwaarden de gemeentelijke gebouwen Herrijst en Torenlicht verkocht kunnen worden. Het behoud en de beschikbaarheid van de functies en de voorzieningen staan hierbij voorop.

Basisonderwijs

De scholen de Lichtboei en de Lichtstraal worden in principe gerenoveerd. De gemeente zal hierover in overleg treden met de scholen zelf. De scholen zelf bepalen voor een belangrijk deel de plannen voor de renovatie.

Uiteindelijk worden, in 2020 en verder, alle plannen voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. 

Begroting 2020

Het college heeft voor het project Maatschappelijke Voorzieningen voor de begroting van 2020 een aantal besluiten genomen. Wat dit betekent voor Westkapelle staat in het document hieronder uitgelegd. Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider: Rob Scheffer: r.scheffer@veere.nl of 06 23 43 07 40.

Meer informatie

De gemeente Veere heeft voor het project Maatschappelijk Vastgoed Westkapelle een online nieuwspagina. U kunt hier alle ontwikkelingen van het project volgen. De presentaties van de inloopbijeenkomsten staan erop maar straks ook de ontwikkelingen en het verloop van de bouw.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan door een mail te sturen naar MFA.Westkapelle@veere.nl.Wij melden u aan en u krijgt een bevestiging van ons.

Contact

Voor vragen of suggesties over het project kunt u op maandag of dinsdag bellen naar de projectleider Rob Scheffer telefoonnummer (0118) 555 212. U kunt ook mailen naar e-mailadres MFA.Westkapelle@veere.nl.