Als het aan het college ligt krijgt Westkapelle een nieuwe sporthal, gecombineerd met twee basisscholen en wellicht nog andere functies aan de Molenwal. Herrijst blijft behouden als centrum voorziening. Dat gaat het college voorleggen aan de gemeenteraad. In september wordt dit voorstel in de raad besproken.

Grondige onderzoeken en participatie

Het voorstel is gebaseerd op een uitgebreid participatieproces dat door de raad is gevraagd begin dit jaar. In april zijn de inwoners van Westkapelle uitgebreid gevraagd hun mening te geven en daar is volop gebruik van gemaakt. Samen ontving de gemeente meer dan 100 reacties en deelnemers aan de bijeenkomsten. Tegelijkertijd werden ook onderzoeken gedaan naar ruimtelijke inpasbaarheid, financiële haalbaarheid en juridische aspecten. Hierdoor kunnen we beide locaties op de diverse aspecten met elkaar vergelijken. Daar waar uit de participatie geen overduidelijke voorkeur voor de locatie naar voren kwam, gaf het onderzoek naar de haalbaarheid van de locaties de doorslag in het voordeel van de Molenwal.

Twee opties Kerkeweg of Molenwal

De keuze was tussen de locaties aan de Molenwal en de Kerkeweg. Voor beide locaties zijn voor- en nadelen te benoemen. De Kerkeweg scoort lager op aantasting landschap, de verkeerssituatie en de mogelijke langere doorlooptijd. Daartegenover stond dat er meer ruimte beschikbaar was dan aan de Molenwal en dat de locatie Molenwal geschikt zou kunnen zijn voor woningbouw. Uiteindelijk is de keuze toch in het voordeel van de Molenwal uitgekomen.

Toekomst Herrijst gegarandeerd

De afgelopen jaren was het niet zeker of en hoe Herrijst behouden zou blijven. Uit een eerder gehouden enquête en de draagvlakmeting in april lieten de inwoners van Westkapelle duidelijk merken dat de dorpshuisfunctie in Herrijst behouden moest blijven. Welke functies exact, daar verschilden de mening over, maar Herrijst heeft een belangrijke emotionele en functionele waarde in het dorp. Het college heeft dat erkend. Na de oplevering van de multifunctionele accommodatie aan de Molenwal wordt bekeken welke bouwkundige en functionele aanpassingen er nodig zijn voor het gebouw Herrijst. Daarnaast wordt bekeken op welke manier de interactie tussen de Markt en Herrijst vergroot kan worden. Hiermee willen we een levendig en bruisende ontmoetingsplek creëren in het centrum van Westkapelle. Daarmee geven we ook invulling aan een veel gehoorde wens tijdens de draagvlakmeting.