De afgelopen maanden is in samenwerking met architectenbureau Grosfeld Bekkers van der Velde en de werkgroep MFA Aagtekerke gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Aagtekerke. In de werkgroep zitten leden van de Dorpsraad, gebruikers van de voorzieningen en inwoners van Aagtekerke. Het programma voor de multifunctionele accommodatie bestaat uit de dorpshuisfunctie, gymzaal en een kleinschalige gezondheidsfunctie.

Vaststelling

Het college van B&W biedt het ontwerp ter vaststelling aan bij de gemeenteraad. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel werken we het ontwerp verder uit, om uiteindelijk de vergunning aan te vragen. Daarnaast wordt een aannemer geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. We verwachten dat de aannemer halverwege 2022 kan starten en dat het gebouw in 2023 wordt opgeleverd.

Sfeerimpressie MFA
Afbeelding Voorbeeld ontwerp voor de nieuwe multifunctionele accommodatie: Grosfeld Bekkers Van Der Velde Architecten