Inleiding

Uit onderzoek is gebleken dat de Torenstraat in Meliskerke qua inrichting niet voldoet. De Torenstraat scoort onvoldoende op verkeersintensiteit, snelheid en vormgeving. Dit is aanleiding om een herinrichting toe te passen.

Startbijeenkomst

Op 27 februari is een startbijeenkomst gehouden waarin inzicht is gegeven over de projectaanpak die de gemeente hanteert. Ook is hier de mogelijkheid geboden voor het inbrengen van ideeën voor de herinrichting. De verkregen input uit deze avond vormt de basis voor het ontwerp.

De uitkomsten uit de startbijeenkomst van 27 februari zijn in het document wensen uit de omgeving  (73 KB) te lezen.

Werkgroep

Na de eerder genoemde inventarisatie van ideeën vormen we een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit ondernemers, leden van de dorpsraad, aan- en omwonenden en medewerkers van de gemeente. De verkregen input uit de burgerparticipatie is de basis voor het maken van een voorlopig ontwerp.

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Tijdens een tweede inloopavond presenteren we het door de werkgroep gemaakte voorlopig ontwerp. Zodra de datum voor deze inloopavond bekend is, lichten we u in. We inventariseren tijdens deze avond op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp en verwerken deze tot een definitief ontwerp.

Planning

Planning herinrichting Torenstraat Meliskerke
Inventariseren wensen/eisen (in- en extern gemeente Veere)maart/april 2019
Uitvoeren diverse onderzoeken (bureaustudies zoals check bestemmingsplan etc. maar ook uitvoeren grondonderzoeken)maart/april 2019
Maken voorlopig ontwerpmei/augustus 2019
Toetsen voorlopig ontwerp (in- en extern gemeente Veere)september 2019
Maken definitief ontwerp en bestekoktober 2019
Aanvragen vergunningenoktober 2019
Aanbesteding november/december 2019
Uitvoering (+ 6 maanden onderhoudstermijn)2020

Contact

Voor vragen over de herinrichting kunt u terecht bij projectleider CorjanMarijs, via jc.marijs@veere.nl of via 0118 555 325.