Het college van Burgemeester en Wethouders stemde in met het plan van aanpak illegaal gebruik 2e woningen. Dit plan gaat over de handhaving van illegaal gebruik van 2e woningen binnen de kernen. En over handhaving van illegale recreatieve verhuur van 2e woningen binnen en buiten de kernen. 

Doel plan van aanpak

Het doel van dit plan van aanpak is het illegale gebruik van (tweede) woningen binnen onze gemeente te beëindigen. Onjuist gebruik van woningen in strijd met de geldende wet- en regelgeving is onrechtmatig en dus handhaafbaar, ook als dit gebruik al langere tijd plaatsvindt. Kortom: het levert geen ‘recht’ op om in strijd met de regelgeving te blijven handelen.

Leefbaarheid

Het uitgangspunt is dat woningen bedoeld zijn om in te wonen, regels worden nageleefd én dat er een goede balans is en blijft bestaan tussen leefbaarheid en toerisme.

De prioriteit ligt binnen de kernen

Onze prioriteit ligt bij het handhaven op illegaal gebruik van (tweede) woningen binnen de kernen. Daarnaast handhaven we binnen de kernen ook op naleving van de regels uit het bestemmingplan. Illegale recreatieve verhuur van woningen is niet toegestaan en veroorzaakt overlast. Het is buiten de kernen toegestaan een woning met de bestemming ‘wonen’ als tweede woning te gebruiken. Recreatieve verhuur van deze woningen is echter niet toegestaan en kunnen we handhaven op basis van de bestemmingsregels.