SGP, HVV, VVD en ChristenUnie in de gemeente Veere hebben overeenstemming bereikt over een Hoofdlijnenprogramma voor het beleid in de komende 4 jaren. En dat geldt ook voor de verdeling van de portefeuilles onder de beoogde 4 wethouders van deze 4 partijen.
 

Het gaat om een Hoofdlijnenprogramma, omdat de ervaringen van de afgelopen jaren (:met zowel de corona-crisis als de oorlog in Oekraïne) uitwijzen dat ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen, dat een (te) “dichtgetimmerd” bestuursbeleid niet realistisch is te achten. De 4 coalitiepartijen willen de Hoofdlijnen in de komende jaren in samenspraak met alle partijen in de gemeenteraad en met inwoners en ondernemers verder uitwerken in concrete plannen.

Volgens de daarvoor geldende regels wordt nu het zogeheten integriteitsonderzoek gestart voor de beoogde wethouders. Naar verwachting zullen de externe onderzoeksresultaten enkele weken op zich laten wachten.
 

Het streven van de 4 coalitiepartijen is er op gericht om de beëdiging van de wethouders te laten plaatsvinden in een extra raadsvergadering op 19 mei aanstaande. In die vergadering zal dan ook het Hoofdlijnenprogramma worden gepresenteerd en toegelicht. Het inhoudelijke raadsdebat zal dan kunnen plaatsvinden in de raadsvergadering van 2 juni a.s.
 

Namens,
SGP, VVD, Hart voor Veere en ChristenUnie.

Jan te Veldhuis
Technisch voorzitter resp. co-formateur