Multifunctionele accommodatie (MFA) Serooskerke Oost en dorpshuis de Zandput

foto kern Serooskerke

De plannen

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in Serooskerke. Er blijft altijd ruimte voor verbetering. Met het vaststellen van het beleid Maatschappelijk Vastgoed 2025 is het startsein gegeven om de voorzieningen in Serooskerke onder de loep te nemen en te verbeteren. We willen de voorzieningen van Serooskerke, samen met drie andere kernen, aanpassen. Dit moet in 2020 klaar zijn. Het gebied rondom verengingsgebouw De Zandput en de gymzaal biedt kansen voor verbetering en versterking. De panden voldoen niet meer aan de ambities van de gemeente Veere en worden daarom aangepakt. 

Toekomstbestendig

We willen dit traject samen met alle gebruikers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners tot een succes maken. Hiervoor hebben we een projectorganisatie opgericht. In de diverse werkgroepen zijn we bezig om de functionele programma’s te bepalen. We kijken daarbij niet alleen naar het huidige gebruik, maar kijken ook naar de toekomst. Welke ontwikkeling van het gebruik verwachten we. Hoe kunnen we slimme combinaties maken. En hoe ontwerpen we een flexibel energiezuinig gebouw zodat we klaar zijn voor de toekomst. 

Meer informatie

De gemeente Veere heeft voor het project MFA Serooskerke Oost en dorpshuis de Zandput een online nieuwspagina. Zo kunt u online belangrijke ontwikkelingen van het project volgen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan door een mail te sturen naar mfa.serooskerke@veere.nl Wij melden u aan. En u krijgt een bevestiging van ons.

Contact

Voor vragen of suggesties over het project kunt u op woensdag en donderdag bellen naar de projectleider Angelique Remijn telefoonnummer 0118- 555 337. U kunt ook mailen naar e-mailadres acm.remijn@veere.nl