In Oostkapelle begint in het derde kwartaal van 2021 de renovatie en verduurzaming van De Halve Maan. Bij het opstellen van programma van eisen voor de werkzaamheden worden de gebruikers nadrukkelijk betrokken. Tegelijk met de investering in de Halve maan loopt het traject rondom het integraal kindcentrum (IKC) met hierin twee scholen onder één dak, de kinderopvang en mogelijk een gezondheidsfunctie. De eerst maanden van 2021 staan in het teken van het actualiseren van huisvestingsvisies en ruimtebehoeften. Dit geeft weer input voor de locatiekeuze van het IKC. De locatiekeuze staat gepland rond de zomer van 2021. Als de locatie bekend is ook bekend welke aanpassingen gedaan moeten worden aan sportpark Duinhelm.