Plannen

Renovatie sporthal De Halve Maan en dorpshuis (2020/2021)

Het huidige gebouw De Halve Maan omvat een sporthal en een verenigingsgebouw. Het gebouw is van voldoende technische kwaliteit om te renoveren. Het gebouw, zowel binnen als buiten, vraagt om een forse renovatie om aan de huidige en toekomstige gebruikswensen te kunnen voldoen. Ook de openbare ruimte, het groen, parkeerplaatsen en de ontsluiting, worden in de renovatieplannen betrokken.

Nieuwbouw scholen in 1 gebouw (2022/2023)

Oostkapelle heeft twee basisscholen (Lispeltuut en Eben-Haëzer) en een aangrenzende kinderopvang (Kinderopvang Walcheren). Samen met de directie van deze scholen en de kinderopvang, gaat de gemeente aan de slag om een nieuw onderdak voor de twee scholen (en de kinderopvang) te realiseren. Het jaar 2020 staat in het teken van ontwerpen en rekenen, waarbij ook de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van het sportpark Duinhelm en tennisvereniging De Sprink worden betrokken.

Onderzoek verplaatsen sportpark (voetbal en tennis) naar andere locatie

Dit jaar voeren we een locatieonderzoek uit naar de mogelijkheden van het verplaatsen van sportpark. Eerder hebben we geconstateerd dat de realisatie van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (nieuwbouw scholen, sporthal en sportpark) financieel niet haalbaar is.  De opdracht vanuit de raad is vervolgens geweest om te bezien wat dan wel mogelijk is.

Met het behoud van de sporthal De Halve Maan en in de nabijheid, de nieuwbouw van de twee scholen onder één dak, komen we voor een groot deel aan deze wens tegemoet. Binnensport en onderwijs zit nog altijd dicht bij elkaar. En wat de buitensporten voetbal en tennis betreft verkeren we nog in een verkennende fase.

Onderzoekslocatie Nieuw sportpark aan Domburgseweg te Oostkapelle

Oostkapelle is aangewezen als een ‘Sportdorp’. Vanuit diverse verenigingen (waaronder voetbal verenigingen Oostkapelle en Domburg), hebben initiatiefnemers een brief opgesteld (24 september 2019) aan de gemeenteraad waarin zij kenbaar maken te werken aan een fusie tussen diverse sportverenigingen. Een nieuwe plek voor een sportpark biedt kans om gezamenlijk een nieuwe start te maken.

Als beoogde nieuwe locatie heeft de gemeente de locatie op en nabij het adres Domburgseweg 68 te Oostkapelle op het oog. De komende tijd wordt onderzoek gedaan naar realisatie mogelijkheden.

Vrijkomende locatie sportpark

Zodra er een keuze is gemaakt over verplaatsing, worden de plannen voor een invulling van de vrijkomende locatie opgepakt. De verwachting is dat dit na 2025 (maar voor 2030) aan de orde is.  De woonbehoefte zal op dat moment bepalend zijn voor de concrete invulling.

Tijdpad

Uiteindelijk worden, in 2020 en verder, alle plannen voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. 

Meer informatie

De gemeente Veere heeft voor het project Maatschappelijke Voorzieningen Oostkapelle een online nieuwspagina. Zo kunt u online belangrijke ontwikkelingen van het project volgen.
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan door een mail te sturen naar mfa.oostkapelle@veere.nl. U krijgt een bevestiging van ons.

Contact

Voor vragen of suggesties over het project kunt u bellen met Fedor van der Hage telefoonnummer (0118) 555 485. U kunt ook mailen naar e-mailadres f.van.der.hage@veere.nl.