In 2021 gaan we verder met de voorbereidingen voor Aagtekerke en Westkapelle. Voor Aagtekerke betekent dit het verder invullen van het programma van eisen voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa). Hierin komt de gymzaal, het dorpshuis en een kleinschalige gezondheidsfunctie. Hierna wordt een architect geselecteerd voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. In de huidige plannen staat dat ook de speeltuin verplaatst wordt naar het nieuwe gebouw. Dit wordt in 2021 verder onderzocht en besloten. De oplevering van het gebouw staat gepland voor eind 2022.