Maatschappelijke voorzieningen Aagtekerke

Programma 

Amicitia (aanleg- en bouwactiviteiten 2022/2023)

Het huidige dorpshuis Amicitia, de leegstaande peuterspeelzaal en het leegstaande basisschoolgebouw moeten plaats maken voor de nieuwbouw van een nieuwe gymzaal gecombineerd met de (dorps)ontmoetingsruimte. Als het nieuwe gebouw gereed is dan slopen we de huidige gymzaal. De vrijkomende ruimte maken we geschikt voor woningbouw. Samen met gesprekspartners vanuit het dorp staat 2020 en 2021 in het teken van overleg, schetsen, plannen en rekenen.

Verplaatsen Speeltuin Bouwluststraat – Dorpsplein

Vanuit een vertegenwoordiging van het dorp is voorgesteld om de speeltuin te verplaatsen naar de locatie waar ook Amicitia wordt gerealiseerd. De gedachte is dat de speeltuin en de dorpsontmoetingsruimte elkaar kunnen versterken. De vrijkomende locatie van de huidige speeltuin kan vervolgens ingevuld worden met woningbouw.

Vervangende nieuwbouw school op dezelfde locatie (2025)

De huidige school Jonkheer Versluijsschool is op korte termijn aan vervanging toe. Renovatie is erg kostbaar en de ruimten sluiten niet meer aan op de toekomstige behoefte. En daarom worden de voorbereidingen gestart om uiteindelijk in 2025, een nieuwe school in gebruik te kunnen nemen.

Tijdpad

Uiteindelijk worden, in 2020 en verder, alle plannen voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Meer informatie

De gemeente Veere heeft voor het project Maatschappelijke Voorzieningen Aagtekerke een online nieuwspagina. Zo kunt u online belangrijke ontwikkelingen van het project volgen.
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan door een mail te sturen naar mfa.aagtekerke@veere.nl. U krijgt een bevestiging van ons.

Contact

Voor vragen of suggesties over het project kunt u op woensdag of donderdag bellen naar de projectleider Angelique Remijn via telefoonnummer (0118) 555 337. U kunt ook mailen naar e-mailadres acm.remijn@veere.nl.