In de afgelopen jaren is driekwart van de insecten verdwenen. U kunt daar iets aan bijdragen, namelijk door niets te doen. Tijdens de hele maand mei laten we gezamenlijk het gazon groeien en maaien we minder om vlinders, vogels, bijen en andere insecten weer een plek te geven in onze groene leefomgeving.

Niet elke week maaien maakt impact

In mei komen vaak de eerste eitjes uit en hebben insecten minder keuze uit bloemen dan in de zomer. Bovendien ontwikkelen verschillende bloemen zich in deze periode. Als u die afmaait, komen ze niet terug. De omvang aan gazons in tuinen in Nederland is gelijk aan de oppervlakte van 11.000 voetbalvelden. Dat betekent dat minder maaien behoorlijke impact kan hebben op de biodiversiteit, want met meer bloemen krijgen onder meer bijen, vlinders en hommels meer voedsel. U kunt tot tien keer meer bijen aantrekken in uw gazon door het niet elke week te maaien, maar slechts om de 3 à 4 weken.

Gedeeltelijk maaien in de bermen

Het zal u misschien opvallen dat er slechts gedeeltelijk wordt gemaaid in de bermen langs wegen en fietspaden of langs de speelvelden. Daar is goed over nagedacht, want gefaseerd maaien levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland.

Meedoen met uw gazon

Meedoen met Maai Mei Niet? U kunt uw gazon aanmelden via de website en leuke tips ontvangen, waarvan we er hier al een paar deelden. Tel het laatste weekend van mei uw planten in een vierkante meter van uw gazon en geef deze online door, zodat wij uw nectarscore kunnen berekenen. Met alle resultaten van Nederland weten we na deze maand wat er groeit in onze omgeving en hoeveel extra bijen we in mei helpen overleven. Kijk voor meer informatie op de website van Maai Mei Niet