Op 30 september is in de gemeenteraad van Veere gesproken over de locatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Westkapelle. Hiervoor waren twee locaties in beeld, namelijk de locatie Kerkeweg en de locatie Molenwal. Naast een uitgebreide participatieronde onder inwoners en gebruikers is een onafhankelijke locatiestudie uitgevoerd. Beide locaties hadden voor- en nadelen.
 

Plannen voor nieuwe MFA Molenwal worden verder uitgewerkt

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor het uitwerken van de plannen voor de nieuwe MFA aan de Molenwal. Daarnaast is besloten om de dorpshuisfunctie in Herrijst aan de Markt te behouden. De komende maanden worden de schetsplannen voor de MFA uitgewerkt. We gaan hiervoor ook in gesprek met de omwonenden van de locatie Molenwal.