Gemeente Veere vindt het belangrijk om actief met de inwoners te overleggen over de manier waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) wordt ingevuld. Daarbij staan ze open voor uw ideeën en initiatieven. 

De Wmo-adviesraad

Om dit te bewerkstelligen heeft de gemeente Veere een Wmo-adviesraad, ingesteld door het college, die ongevraagd advies geeft over het beleid dat de gemeente Veere voert op het gebied van Wmo. Uitgangspunt van de Wmo-adviesraad is dat elke inwoner van de gemeente Veere in de gelegenheid moet worden gesteld, vanuit de eigenlijk mogelijkheden actief te zijn in de samenleving. 

Denk hierbij aan het verkrijgen van hulpmiddelen, zoals een rolstoel en traplift. Maar ook het verkrijgen van huishoudelijke hulp, de hoogte van een eigen bijdrage, het aanvragen van dagbesteding, armoedebestrijding en maatschappelijke opvang zijn belangrijke zaken. Daarnaast houdt de Wmo-adviesraad zich bezig met de jeugdwet; deze wet is er voor jongeren tot 18 jaar en hun ouders. De Wmo-adviesraad behartigt geen individuele belangen, maar houdt wel haar oren en ogen open voor geluiden uit de samenleving, om zo het college telkens van het juiste advies te kunnen voorzien. 

Voelt u zich ook betrokken bij het sociaal domein en de Wmo binnen de gemeente?

Door lid te worden van de Wmo-adviesraad levert u een bijdrage aan het bevorderen van actieve participatie, een gezonde levensstijl en een positieve mindset binnen de gemeente Veere. Zij zijn altijd opzoek naar mensen die actief mee willen denken. Klinkt dit voor u interessant? Dan kunt u via de mail contact opnemen met de secretaris, heer J. Braam, via secretariaat.wmoraad.veere@gmail.com of bezoek de pagina Wmo-raad voor meer informatie. 

Logo WMO