De exploitatie van het dorpshuis Amicitia in Aagtekerke is in 2020 overgenomen door de Stichting Vrouwen Agatha. Deze stichting is opgericht door en voor Aagtekerke. Samen met vrijwilligers en onder andere een bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid kan het dorpshuis in Aagtekerke open blijven. Het is belangrijk dat er een plek blijft bestaan waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten voor bijvoorbeeld een kop koffie, praatje, vergadering, begrafenis, feestje, sport of toneel.

Realisatie initiatief

De bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid zet Stichting Vrouwen Agatha in om hun sociale onderneming verder op te bouwen en te kunnen professionaliseren. Een deel van de bijdrage is gebruikt om verzekeringen af te sluiten. Het andere deel zet de stichting in voor het realiseren van een website. Op die manier kan de gemeente Veere alle inwoners van Aagtekerke informeren over de bouw van het nieuwe dorpshuis en welke activiteiten er in de toekomst gepland gaan worden.

Op woensdag 9 september overhandigde wethouder Chris Maas de sleutel van Amicitia aan Leoniek en Barbara Francke. Zij namen vanaf dat moment het beheer van het dorpshuis op zich.