Sinds de invoering van Afval apart is het inzamelen van plastic-en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) met ruim 50% toegenomen. Dat is een geweldig resultaat.

Restafval bij PMD

Het komt helaas nog te vaak voor dat we restafval aantreffen bij de ingezamelde plastic-en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Dit bleek uit een controle die de gemeente onlangs uitvoerde op de zuiverheid. Ook kwam hieruit naar voren dat er te veel stoffen in het PMD zitten die hierin niet thuishoren. Soms is dat huishoudelijk afval zoals luiers, sigarettenpeuken en hygiënisch papier. Dit hoort bij het restafval. Kunststof verpakkingen zoals plastic speelgoed, kunstgras en dekzeilen troffen we ook aan. Dit soort afval kan ingeleverd worden op de milieustraat. Onze sorteerinstallaties zijn niet ingericht om dit soort afval te sorteren en dit zorgt ervoor dat de machine vastloopt.

Extra kosten

Het is belangrijk dat we ons afval goed scheiden om extra kosten te voorkomen. Verpakkingen van plastic of metaal en drankkartons kunnen bij het PMD. Deze hoeven niet omgespoeld te worden. Om ruimte te besparen kan de verpakking platgedrukt worden. Het is belangrijk dat PMD in doorzichtige zakken wordt verzameld en niet in grijze of zwarte huisvuilzakken. Dit maakt het voor ons makkelijker om te controleren en zo voorkomen we problemen bij de sorteerinstallatie.

Meer informatie

Op de website van de gemeente Veere of de ZRD(externe link) staat meer informatie over dit onderwerp. Ook kan de gratis ZRD-app gedownload worden.