Burgemeester Van der Zwaag heeft vanmorgen, in de Schotse Huizen, 3 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan:

Mevr. M.P.M. Dierks-Rombouts (Koudekerke) Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1979 was mevrouw Dierks mede-oprichter van de sociëteit ter Gapinge en tot 1987 secretaris.
Van 1996-2006 was zij vrijwilliger/verpleegkundige voor de Zeeuwse vakantieweek. Dit is een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap en werd gehouden in het Rooseveltpaviljoen in het Hydepark in Doorn.
Daarnaast ging mevrouw Dierks in de periode 1999-2002 één keer per jaar mee als vrijwilliger op de Henri Dunant.
Sinds 1997 is mevrouw Dierks bestuurslid voor commissie welzijn ouderen Koudekerke van de Stichting Welzijn Veere en tot 2015 afgevaardigde van deze commissie in de Adviesraad van de Stichting Welzijn Veere geweest.
Sinds 2003 is mevrouw Dierks vrijwilliger bij Wozoco de Brouwerij in Koudekerke. Zij zet zich op diverse vlakken in voor de bewoners.
Daarnaast was mevrouw Dierks vanaf 2005 bestuurslid van de afdeling ANBO van Koudekerke. Na de opheffing van de ANBO in 2015 heeft zij deze taak binnen het bestuur van de Dorpsvereniging Koudekerke voortgezet.
Ook zet mevrouw Dierks zich in voor Amnesty International. Zij is aanwezig tijdens schrijfavonden en zet zich daarnaast in bij diverse andere activiteiten.
Van 2011-2016 is mevrouw Dierks vrijwilliger geweest bij zwemvereniging de vriendenkring voor mensen met een lichamelijke functiebeperking of een chronische ziekte. Ook hier was mevrouw Dierks een trouw vrijwilliger en altijd bereid te helpen.

Dhr. A. van Sluijs (Meliskerke) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Sluijs is ruim 40 jaar ambtsdrager van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke. Hij zet zich in als hulpkoster en Diaken/Ouderling.
Daarnaast heeft de heer Van Sluijs veel inspanning geleverd bij het samengaan van de Gereformeerde kerk in Meliskerke met de Odulphuskerk in Meliskerke.
De heer Van Sluijs is voorzitter van de bejaardensociëteit Meliskerke en de commissie Welzijn Ouderen Meliskerke.
De heer Van Sluijs organiseert de fiets- en wandeltochten van de commissie Welzijn Meliskerke die 1 keer per maand in de zomermaanden en met Koningsdag plaatsvinden.

De heer Van Sluijs breng en haalt ouderen van en naar de dagbesteding bij zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh in Veere. Incidenteel doet hij dit ook voor mensen die naar Hof Seijs in Middelburg gaan. Tenslotte is de heer Van Sluijs vrijwilliger voor het project Burenhulp van Stichting Welzijn Veere.

Mevr. H.E. de Vroe-Oldenkamp (Veere) Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw De Vroe zette zich in de periode 1985-1990 in voor de fondsenwerving voor Gehandicapten Scouting Breda. Sinds 1990 helpt mevrouw De Vroe mee als koorlid en vrijwilliger bij de promotie en het organiseren van concerten van Kamerkoor CantusValerius, vrouwenkoor Quodlibet en het koor Musica Cordis
Mevrouw De Vroe is van 2011-2017 secretaris van Stichting Delta Cultureel geweest en verantwoordelijk voor de PR activiteiten.
In 2012 werd mevrouw De Vroe lid van de commissie Open Tuin van de Protestantse gemeente in Veere. 
Sinds 2016 is mevrouw De Vroe PR functionaris van de Stichting Feest van Herkenning die bijeenkomsten organiseert voor mensen met beginnende dementie in zorginstellingen. Met themakoffers, verzamelingen van attributen die verwijzen naar een bepaald thema of tijdsperiode, gaan vrijwilligers met ouderen in gesprek.

Vlnr mw De Vroe, Burgemeester Van der Zwaag,  mw Dierks en dhr Van Sluys

Dhr. J. Maranus (Grijpskerke) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Maranus heeft zich ingezet als vrijwilliger bij Zorgcentrum bij Simnia en bij zorgcentrum Ter Reede. Hij zette zich in voor de bewoners, en verleende daarnaast hand- en spandiensten. Dat deed hij ook voor manege Paardoes van zorginstelling Arduin. De heer Maranus reed wekelijks met cliënten een dagdeel met paard en wagen door Vlissingen en deed dat ook voor de Stichting Huifbedrijden in Kamperland waar hij wekelijks met cliënten reed. Ook was hij altijd bereid hulp te verlenen bij het lammeren van de schapen en geiten. Verder was de heer Maranus vrijwilliger voor de Kustmarathon, atletiekvereniging Dynamica en de motorcross in Aagtekerke. Hij onderhield de kerktuin in Aagtekerke. De heer Maranus was ook lid van het schoolbestuur, voorzitter van Sportvereniging Aagtekerke, vrijwilliger bij de Oranjevereniging Aagtekerke, voetbalvereniging Domburg en de Scheidsrechtersvereniging.

Dhr. J. Brasser en Mevr. J. Brasser-Boone (Aagtekerke) Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 2005 hebben de heer en mevrouw Brasser de Stichting Steun en Opbouw Gambia opgericht. De aanleiding hiervoor was een reis naar Gambia. Sinds 2005 heeft de Stichting Steun en Opbouw Gambia onder andere een medische post, een kliniek en een school gebouwd. Het bouwen wordt samen met de lokale bevolking gedaan.

De heer Brasser is penningmeester van de Stichting Steun en Opbouw Gambia. Mevrouw Brasser-Boone is voorzitter van deze Stichting.Elk jaar reizen de heer en mevrouw Brasser op eigen kosten naar Gambia met als doel daar hulp te bieden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veilig drinkwater. Samen met de lokale bevolking zijn diverse projecten gerealiseerd. De heer en mevrouw Brasser zamelen geld in voor hun stichting in door op markten te staan waar zij spullen verkopen en door het houden van lezingen. 

Samen met de PKN Gemeente Aagtekerke organiseren zij jaarlijks een rommelmarkt waarbij de helft van de opbrengst voor het kerkgebouw is, en de helft voor de Stichting Steun en Opbouw Gambia. Ook zetten zij zich in voor het jaarlijkse pannenkoekenfeest dat tijdens de week van Aagtekerke wordt gehouden en waarbij geld ingezameld wordt voor de Stichting Steun en Opbouw Gambia. De heer Brasser is lid geweest van het schoolbestuur van de Springplank in Aagtekerke en mevrouw Brasser heeft zich ingezet voor de PKA, de Protestantse Kerk Aagtekerke. Zij is gedurende 10 jaar ouderling geweest en draagt al ruim 30 jaar zorg voor de bloemen van de kerk.

Koninklijke Onderscheidingen