Vanaf 11 november 2019 reinigen we alle straat- en trottoirkolken in de gemeente Veere. Kolken zorgen voor de hemelwaterafvoer vanaf de straat. Reinigingsbedrijf Van der Valk en De Groot voert de werkzaamheden uit. We willen zoveel mogelijk kolken reinigen. Helpt u mee door uw auto niet op een kolk te parkeren? 

Tijdens de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met Frank Pols van het reinigingsbedrijf. Hij is bereikbaar op 013 531 35 00. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Sluijs van de afdeling Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer, 0118 555 444.